Informacje na temat możliwości reklamacji oraz zwrotów znajdują się w regulaminie sklepu.

Informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy:

Pobierz tutaj

Wzory formularzy:

wzór oświadczenia o: żądaniu obniżenia ceny (Regulamin sklepu §6.4)
Pobierz tutaj

wzór oświadczenia o: odstąpieniu od umowy (Regulamin sklepu §8.1):
Dostępny w punkcie 11 regulaminu.


wzór oświadczenia o: żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad (Regulamin sklepu §6.1) i żądania usunięcia wady
Pobierz tutaj